Et varmt og godt hjem...

I mer enn 25 år har Ånund Lunde Eiendom leid ut boliger av høy kvalitet i Kristiansand. Hver dag jobber vi for at våre beboere skal ha byens beste hjem.
Beboerne må selv fylle boligene med varme og glede. Men vi har et sterkt ønske om å legge forholdene til rette så godt vi bare kan.
Vi bygger kvalitetsboliger med gode planløsninger, solide materialvalg og ikke minst yter vi byens beste service. Slik skaper vi byens beste hjem sammen med våre leietakere.

Vi har i dag ca 150 utleieboliger rettet mot ulike aldersgrupper. Vi tilbyr blant annet studentboliger og seniorboliger. Og det som er i mellom.

Er du interessert i å høre mer om våre boliger, eller stå på venteliste for å leie bolig, kan du melde din interesse her.


Her finner du våre boligeiendommer